ผ้าทรายกลมชนิดตะแกรง หลังสักหลาด

ใช้สำหรับงานขัดเจียรพื้นผิววัสดุทุกชนิดเช่น โลหะ, สีโป๊ว, ปูนฉาบยิปซั่ม, ปูนพล้าสเตอร์, หรือไม้ โครงสร้างของผ้าทรายเป็นตะแกรงเปิดเพื่อให้ผงฝุ่นขัดสามารถรอดผ่านรูเล็กๆของตะแกรงโดยไม่อุดตันผ้าทรายด้วยโครงสร้างแบบเปิดนี้ฝุ่นจะถูกดูดเข้ากับหัวขัดที่มีระบบดูดฝุ่นทำให้ไม่อุดตันผ้าทรายและสถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะการใช้งาน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”, 5”, and 6”
ขนาดเม็ดทราย: #40, #60, #80, #100, #120, #150, #180,
#220, #240, #320, #240, #320, #400, #600